Knowledge

รอบบ้านมีน้ำท่วมจะทำอย่างไร

ในกรณีที่บริเวณรอบบ้านต่ำกว่าถนนสาธารณะ ซึ่งเพิ่มความสูงมาทีหลัง ทำให้บ้านต่ำมาก มีวิธีแก้ปัญหาดังนี้ การแก้ปัญหาก็คือทางเข้าหน้าบ้านทำ ความลาดเป็นลักษณะหลังเต่า เพื่อป้องกันน้ำจากถนนไม่ให้เข้าบริเวณบ้าน และต้องทำขอบคันดินรอบบ้านหรือทำรั้วด้านล่างให้ทึบเพื่อป้องกันน้ำ พร้อมทั้งทำท่อระบายน้ำรอบบ้าน โดยมีบ่อพักรวมเพื่อปั๊มน้ำออกนอกบ้านเมื่อเวลาจำเป็น อีกวิธีถ้ามีเงินพอก็ควรถมที่ให้สูงกว่าระดับถนนสาธารณะก็จะแก้ปัญหาได้ถาวร

การยกบ้านเพื่อหนีปัญหาน้ำท่วม

ถ้าน้ำท่วมมากๆ จะยกบ้านให้หนีปัญหาน้ำท่วมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ มีสิ่งต่างๆ ที่ต้องระวังอย่างมาก ถ้าเป็นบ้านที่มีโครงสร้างทั้งหมดเป็นไม้ก็พอที่ จะเป็นไปได้ เพราะมีน้ำหนักเบาแล้วการยึดส่วนต่างๆ ก็ยังยืดหยุ่นได้มากกว่า ถ้าเป็นบ้านที่มีโครงสร้างเป็นปูน ส่วนต่างๆ จะยึดติดกันเป็นเนื้อ เดียว ซึ่งเมื่อบิดเพียงเล็กน้อย ก็จะเกิดการแตกร้าวได้ ทั้งยังมีน้ำหนักมากด้วย และบ้านปูนยังมีเสาเข็มที่หล่อติดกับตัวฐานราก จะต้องตัดออกแล้วเสริมฐานราก ซึ่งทำได้ยากมากนอกจากโครงสร้างแล้ว ยังมีงานระบบต่างๆ ที่ติดกับพื้นดิน เช่น ท่อประปา ท่อไฟฟ้า ส่วนต่างๆ เหล่านี้ต้องตัดออก แล้วเชื่อมใหม่ทั้งสิ้น ค่อนข้างยุ่งยาก ถ้าผู้รับเหมาไม่มีความชำนาญพอ ก็จะเสี่ยงมาก อาจจะเสียบ้านไปทั้งหลัง ค่าใช้จ่ายเหมือนสร้างใหม่เลย


ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างบ้าน แตกร้าว

โครงสร้างบ้านนั้นได้ถูกออกแบบไว้สำหรับการใช้งานอยู่อาศัยปกติ แต่เมื่อทางเจ้าของบ้านต้องการที่จะต่อเติมส่วนใหม่โดยขยายออกนอกบริเวณเดิมของตัวบ้าน โครงสร้างบ้านดังกล่าวจะมีอัตราการทรุดตัวที่แตกต่างจากตัวบ้านเดิมอยู่แล้วขึ้นอยู่กับขนาดของฐานราก และเสาเข็ม ว่าสามารถรับน้ำหนักมาก-น้อยอย่างไร รวมถึงน้ำหนักวัสดุของส่วนต่อเติมที่เป็นภาระให้กับโครงสร้างส่วนต่อเติม จึงเป็นที่ทราบและยอมรับกันว่าการทรุดตัวเป็นพฤติกรรมปกติของส่วนต่อเติม แต่ก็เป็นไปได้ที่การทรุดตัวดังกล่าวจะมีลักษณะการทรุดตัวที่เรียกว่าวิบัติทางโครงสร้าง เป็นลักษณะที่ทรุดเอียงไม่ได้ทรุดในลักษณะแนวดิ่งเฉลี่ยเท่ากัน ทรุดในลักษณะล้มเอียงแยกจากบ้าน และมีอัตราการทรุดเร็วกว่าปกติ ถึงแม้จะต่อเติมอย่างถูกวิธีแบบแยกโครงสร้าง สาเหตุของการทรุดดังกล่าวก็สามารถเกิดขึ้นได้

ปัญหาเกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าในบ้าน

การวางระบบไฟ ถูกแยกออกเป็นสองแบบใหญ่ๆ คือแบบฝังดิน และแบบลอย โดยการวางระบบไฟทั้งสองแบบ จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและสไตล์ของบ้าน เช่น หากแต่งบ้านสไตล์ลอฟท์จะเน้นโชว์ระบบต่างๆ การเดินสายไฟจึงจะเป็นแบบลอย ระบบไฟจะถูกซ่อนในท่อ PVC หรือ ปล่อยสายเปลือยโชว์ดีไซน์ หากสร้างบ้านใหญ่ โมเดิร์นโชว์ความหรูหรา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดเก็บสายไฟ ระบบต่างๆ ให้เรียบร้อย ไว้ในผนังเพื่อความสวยงาม อันตรายทางไฟฟ้าทุกประเภทนั้นมีความร้ายแรง และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมป้องกันไฟฟ้าภายในบ้านที่ถูกต้อง และมีมาตรฐานต้องเลือกใช้บริการช่างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการเท่านั้น จะช่วยปกป้องท่านและครอบครัวที่ท่านรักให้ปลอดภัยจากอันตรายทางไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้น


ปัญหาเกี่ยวกับงานระบบประปา

การติดตั้งท่อประปาภายในบ้านต้องจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและยังต้องคำนึงถึงการติดตั้งถังเก็บน้ำ เครื่องกรองน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดเหมาะสมกับการใช้งาน โดยต้องติดตั้งท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หลังจากมีการติดตั้งแล้วควรทำการทดสอบและหมั่นทำความสะอาดท่อประปาก่อนนำมาใช้งานจริงด้วย ในกรณีที่ต้องฝังท่อประปาลงระบบใต้ดินจะต้องติดตั้งให้มีระยะห่างกันไม่น้อยไปกว่า 3 เมตร การติดตั้งระบบประปาจะต้องไม่ติดตั้งกีดขวางอุปกรณ์หรือวัสดุอื่นๆ ในบริเวณนั้น การติดตั้งท่อประปาภายในต้องทำด้วยความประณีตต้องจ้างช่างที่เชี่ยวชาญโดยตรงมาติดตั้งให้ ช่างต้องมีความรู้มีความเข้าใจติดตั้งระบบประปาภายในที่ได้มาตรฐานพิจารณาการเลี้ยวการหักมุมและโครงสร้างของท่อกับข้อต่ออย่างเหมาะสม และต้องมีความรู้ความเข้าใจเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานเท่านั้น

ปัญหาเกี่ยวกับงานทาสีหรือซ่อมแซมสีบ้าน

สำหรับงานสีทาบ้าน สามารถพบได้ทั้งสีทาภายในและสีทาภายนอก สำหรับภายในมักสังเกตได้ง่าย โดยเฉพาะห้องที่มีแสงเข้าทางเดียว ปัญหาการเก็บงานสี มีสาเหตุการเกิดได้หลายสาเหตุ หากผนังบริเวณที่มีการซ่อมแซม หรือเก็บงานสี มีการใช้วัสดุอุดโป๊วผิว แล้วทาสีทับลงไป จะทำให้ความเงาของสีเหลื่อมกัน ตรงบริเวณที่ซ่อมหรือเก็บงาน เพราะการดูดซึมสีของวัสดุอุดโป๊วไม่เท่ากับการดูดซึมสีผนังปูนเดิม ระยะเวลาการเก็บงานสี มีส่วนสำคัญมาก เนื่องจากสีทาบ้านที่ทาทิ้งไว้นาน โดยเฉพาะสีทาภายนอก จะเจอสภาวะอากาศ แดด ลม ฝน ฝุ่นผง คราบน้ำมัน ทำให้เฉดสีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนการเก็บงานสี ส่งผลให้สีที่เก็บงานมีความเงาและเฉดสีแตกต่างไปจากเดิม การใช้อุปกรณ์ในการทาสีในการเก็บงานก็มีผลต่อความเงาและเฉดสี หากใช้อุปกรณ์ในการเก็บงานสีไม่เหมือนกับอุปกรณ์ในการทาสีครั้งแรก เช่น ใช้ลูกกลิ้งทาสี แต่ใช้แปรงในการเก็บงานสี ส่งผลให้เกิดปัญหาการเก็บงานสีได้เช่นกัน มากไปกว่านั้น อัตราส่วนผสมน้ำเพื่อเจือจางสีที่ผสมในสีที่ใช้ทาเก็บงานสีกับทาสีครั้งแรกไม่เท่ากัน จะทำให้เฉดสีเพี้ยนไปได้ โดยส่วนมากพบกับสีที่มีเฉดเข้มและสีสด และหากสีที่ใช้งานเป็นสีที่มีการกระจายตัวของสีไม่ดี ก็อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาการเก็บงานสีได้เช่นกัน


เรื่องบ้าน “รัชพลบริการ” โดยทีมช่างมืออาชีพครบวงจร

• โครงสร้างวิบัติ พื้นทรุด

• คานแตกร้าว ผนังแตกร้าว

• บริการเขียนแบบบ้าน ออกแบบบ้าน

• เดินระบบไฟฟ้า ประปา ทาสี

• เทพื้นปูนบ้าน ลงแผ่นพื้น งานปูกระเบื้อง

• เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำใหม่ อุปกรณ์ต่างๆ

• งานรางน้ำฝน ฯลฯ ราคาเป็นกันเอง

เทคนิคในแต่ละด้านของงานแต่ละรูปแบบที่มีความหลากหลาย ในเรื่องไอเดียการดีไซน์ ในรูปแบบต่างๆ ที่คุณต้องการ จริงใจ จริงจัง ตั้งใจ ตั้งมั่น ที่มาพร้อมกับความสำเร็จ มากกว่า 10 ปี อยู่ในรูปแบบผู้รับเหมา ไม่ใช่บริษัท หากท่านกำลังมองหาช่างทาสี ผู้รับเหมาทาสีมืออาชีพที่มีประสบการณ์น่าเชื่อถือและไว้ใจได้

เรื่องบ้านบริการครบวงจร

งานโครงสร้างหลัก

รัชพลบริการ

งานซ่อมแซมต่อเติม

รัชพลบริการ

งานฐานรากบ้าน

รัชพลบริการ

หมดปัญหาเรื่องบ้านเรียกใช้รัชพลบริการ

บริการรับซ่อมแซม บ้าน - อาคาร เดินระบบไฟฟ้า เดินระบบประปา งานทาสีบ้าน ซ่อมแซมหลังคารั่ว หรือเปลี่ยนหลังคาใหม่ รับงานเทพื้นปูนบ้าน ลงแผ่นพื้น รับงานปูกระเบื้อง เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ ชักโครก อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ รับบริการเขียนแบบบ้าน ออกแบบบ้านทุกงานมีการเซ็นต์สัญญา รับรองถูกต้องตามความพอใจของเจ้าของบ้าน ทางเรารับงานและทำงานด้วยตัวเอง ไม่มีการโอนงานให้ช่างเจ้าอื่นทำงานต่อ จึงมั่นใจได้ว่าผลงานที่คุณได้รับ มีคุณภาพ และตรงตามเวลาที่กำหนด เรื่องราคา ไม่แพงอย่างที่คิด

Since 2011 | Ratchapol-Service. All rights reserved.